2015 yılının üçüncü çeyreğinde global iplik ve kumaş üretimi

global-iplikGlobal iplik ve kumaş üretimi için 2015 yılının dördüncü çeyreğinde pozitif beklentiler ve 2016 yılının ilk çeyreğinde negatif tahminler.

2015 yılının üçüncü çeyreğinde global iplik üretimi diğer çeyreklere göre artış gösterdi ve sırlamada üçüncü oldu. Bu sırada Asya ve Kuzey Amerika’daki üretim büüdü. Ancak çeyrek bazında bakıldığında Avrupa ve Güney Amerika’daki üretim azaldı. Aynı zamanda yıllık bazda global iplik üretimi Asya ve Kuzey Amerika’daki artış ile birlikte 2015 yılının üçüncü çeyreğinde arttı. Avrupa ve Güney Amerika iplik üretiminin diğer yıllara göre azaldığını belirtti. Bunun yanında tüm bölgeler stoklardaki artışı bildirdi. İplik siparişleri Avrupa Güney Amerika’da hem diğer yıllara hem de diğer çeyreklere göre 2015 yılının üçüncü çeyreğinde azaldı. Global kumaş üretimi 2015 yılının üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe göre Asya’daki artış sebebiyle yükselme gösterdi. Avrupa’da ve Güney Amerika’da üretim azaldı. Yıllık bazda üretim orta derecede arttırıldı. Avrupa ve Güney Amerika’daki üretim azalırken Asya’da artış gösterdi. Dünya çapındaki kumaş stokları 2015 yılının üçüncü çeyreğinde azaldı. Ancak yıllık bazda Asya ve Güney Amerika’daki stoklar artarken Avrupa’da çeyrek bazında arttı ve yıllık bazda bakıldığında stoklar azaldı. Güney Amerika’daki siparişler hem çeyrek hem de yıl bazında azaldı. 2015 yılının son çeyreği için yapılan tahminler neredeyse raporlanan tüm bölgeler için pozitiftir. Asya, Avrupa ve Güney Afrika’da 2015 yılının son çeyreğinde iplik ve kumaş üretiminin artacağı tahmin edilse de Güney Amerika için gelişmeler negatiftir. 2016 yılının ilk çeyreğinde global iplik ve kumaş üretimine yönelik yapılan öngörüler negatiftir. Avrupa’da bu çeyrekte iplik ve kumaş üretiminin değişmemesi beklense de Asya’daki tablo biraz şüphecidir. 2015 yılının üçüncü çeyreğinde iplik üretimi çeyrekler bazında %3 arttı. Bu artış 2015 yılının ikinci çeyreğinde %14’tü. Bu sırada Asya iplik üretimi %3.5 ve Kuzey Amerika’daki üretim %2,6 arttı. Ancak üretim Avrupa’da %7,6 ve Güney Amerika’da %12,3 azaldı. 2015 yılının üçüncü çeyreğinde global üretim 2014 yılının üçüncü çeyreğine göre %4,7 arttı. Yıllık bazda bakıldığında Asya’daki üretim %6 ve Kuzey Amerika’da %4,5 arttı. Yine yıllık bazda bakıldığında Avrupa’daki üretim %10,6 ve Güney Amerika’daki üretim %18 azaldı. Diğer çeyreğe göre 2015 yılının üçüncü çeyreğinde global kumaş üretimi %2 arttı. Avrupa’daki üretim %4,7 ve Güney Amerika’daki üretim %16 azalırken Asya’daki kumaş üretimi %3,5 arttı. Yıllık bazda bakıldığında ise üretim %0,5 arttı. Bu sırada Asya’daki üretim %1,7 artarken Avrupa’daki üretim %0,8 ve Güney Amerika’daki üretim %15 azaldı. 2015 yılının üçüncü çeyreğinde global iplik envanteri Asya’daki %5,7, Avrupa’daki %3 ve Güney Amerika’daki %9,5 artış ile %6 arttı. 2015 yılının üçüncü çeyreğinde yıılık iplik envanteri değişim yüzdesi %11 olarak kaydedildi. Bunun yanında iplik stoğu Asya’da%10’luk, Avrupa’da %0,6’lık ve Güney Amerika’da %28’lik artış gösterdi. Dünya çapındaki kumaş stokları 2015 yılının üçüncü çeyreğinde 2015 yılının ikinci çeyreğine göre %2,4 azaldı. Stoklar ise Asya’da %0,4, Avrupa’da %0,2 ve Kuzey Amerika’da %0,8 artarken Güney Amerika’da %9 azaldı. Yıllık bazda global kumaş envanteri 2015 yılının üçüncü çeyreğinde %1 arttı. Bunun yanında stoklar Asya’da %0,7 ve Güney Amerika’da %4,5 arttı. Yıllık bazda bakıldığında Kuzey Amerika’da kumaş stoklarındadeğişme gözlenmezken Avrupa’da %0,5’lik düşüş görüldü. 2015 yılının üçüncü çeyreğinde Avrupa’daki iplik siparişleri çeyrek bazında %5 yıllık bazda ise %3 azaldı. Güney Amerika’da ise stoklarda çeyrek bazında %18 yıllık bazda ise %58 azalma görüldü. Avrupa’daki kumaş siparişleri ise 2015 yılının üçüncü çeyreğinde çeyrek bazında %1,6 yıllık bazda %6 azaldı. Güney Amerika kumaş siparişleri ise bu çeyrekte çeyrek bazında %22 ve yıllık bazda %32 azaldı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir