Deride ‘Detay’ farkı

podyumYurtiçi ve yurtdışında Türk derisinin marka al-gısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhra-catçıları Birliği (İDMİB) ve Deri Tanıtım Grubu (DTG), genç tasarımcıları desteklemeye devam ediyor.  

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) ve Deri Tanıtım Gru-bu (DTG) öncülüğünde bu yıl ikincisi gerçek-leştirilen  ‘2013 DETAY Deri Ürünleri Tasarım Ya-rışması’, deri sektöründen, moda ve magazin dünyasından tanınmış  isimleri bir araya getir-di. Genç tasarımcıları desteklemek amacıy-la gerçekleştirilen  yarışmanın finali Uğurkan Erez’in koreografisinde , Sema Şimsek, Tuğba Karaca, Bilge Kara, Zeliha Çal ve Irmak Atuk gibi tanınmış mankenlerin sunumuyla muhte-şem bir defile ile gerçekleştirildi. Yarışma so-nucunda finalistler, toplamda 650.000 TL’lik rekor bir ödülle çeşitli eğitim fırsatları kazan-dı. Başarılı sunucu Jülide Ateş’in sunumuylaTürk deri sektörünün yenilikçi gücünün yükselmesi, özgün tasarımlarını yarat-ma ve satma isteklerinin güçlendiril-mesi, genç tasarımcıları sektöre hızla kazandırılması amacıyla ayakkabı, saraciye ve deri konfeksiyon olmak üzere üç farklı kategoride düzenlenen yarışmanın başkanlığını İDMİB Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çelet’in yaptığı jüri üyeleri arasında İDMİB Yönetim kurulu üyesi İslam Şeker, İDMİB Yönetim kuru-lu üyesi ve TURDEV Başkanı Ruken Mız-raklı, Moda tasarımcıları Mehtap Elai-di, Simay Bülbül, Hakan Yıldırım, Arzu Kaprol, Hatice Gökçe, akademisyenler Dokuz Eylül Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Aksesuar Bölümü Öğr. Gör.Canan Erdönmez,  İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Tasarımı ve Teknolo-jileri Fakültesi  Moda Tasarım Program Koordinatörü  Prof. Dr. Cevza Candan, İstanbul Moda Akademisi- Moda Ta-sarım Eğitmeni Raf Steisman, İstanbul Moda Akademisi, Akademik Yöneticisi Eda Dorman, London College of Fashi-on, Fashion Footwear Master Programı Bölüm Başkanı Eelko Moorer bulundu. DETAY, hem moda hem de peraken-de sektörünün büyük ilgisini topladı. 130 tasarımcının arasından seçilen 18 yarışmacının tasarladıkları ürünlerin yarıştığı podyumda, Uğurkan Erez koreografisiyle Sema Şimsek, Tuğba Ka-raca, Bilge Kara, Zeliha Çal ve Irmak Atuk gibi tanınmış mankenler ve Nil Uzun’un stil danışmanlığında görsel bir şov yaşatarak, izleyicilerden tam not aldı. Detay, kısa süre zarfında yenilikçi-lik, sürdürülebilirlik ve ileri teknoloji gibi kavramları öne çıkaran konseptiyle bugünü olduğu kadar geleceği de be-lirleyecek bir yarışma olmayı başardı. Akademisyenler, sektörün duayenleri ve moda dünyasından tanınmış isim-lerden oluşan bir jüri heyeti tarafından titizlikle değerlendirilen yarışma, aynı zamanda finalistlere sunduğu rekor düzeyindeki ödülüyle de alkış topla-dı. Deri Konfeksiyon kategorisindeki ilk üç finaliste Milano’daki Mifur Fuar’ını ziyaret hakkı, Ayakkabı kategorisinde-ki ilk üç finaliste Milano’daki Micam Fuarı’nı ziyaret hakkı, Saraciye katego-risindeki ilk üç finaliste Milano’daki MI-PEL Fuarı’nı ziyaret hakkı.Ayrıca Finale kalan tüm tasarımlar, 2014 yılının Ocak ayında gerçekleştirilecek İstanbul Deri Fuarı (IDF)’de de sergilenecek.

One thought on “Deride ‘Detay’ farkı

  1. 1981 yılında Avrupa topluluğu kendi üye ülkeleri için metre sisteminin (cm2, dm2, m2) derinin yüzey hesaplanmasında kullanılmasına karar verilmiş ise de, İngiltere ile eski kolonilerde ve Amerika’da eski ölçü sistemlerine bağlı kalınmıştır. Bu şekilde uluslararası deri piyasasında İngiliz ayak kare ölçüsü halen geçerlidir. Sürüngen ve balık derileri gibi lüks derilerde genişlik ve yüzey ölçüsü olarak inç kullanılmaktadır

Comments are closed.