Hazır giyim sektöründe büyüme sürüyor

Ali ERDEM

Türkiye ve dünya ekonomisindeki yavaşlama, 2012 yılında hazır giyim sektöründeki gelişmeleri olumsuz yönde etkiledi.

2013 yılında ise genel ekonomik ve sektörel büyümenin biraz daha canlı olması bekleniyor. Avrupa’nın ekonomik durumu nedeni ile oluşan koşullar talep açısından Türk hazır giyim şirketlerini olumlu etkiledi. Kısa terminli ve küçük parti tedarik eğiliminin artması ile Türk firmalarına talep arttı. Ancak burada müşterilerin mali durumu ve ödeme kapasiteleri daha önem kazandı. Türk şirketlerini sıkıntıya sokacak olan alacaklarda sıkıntı yaşamamaları için COFACE gibi özel kurumların sağladığı ticari alacak sigortaları önem kazandı. Hazır giyim sektöründe iç pazar büyüklüğü 48 milyar TL, ihracat 16 milyar Dolar, ithalat ise 2.4 milyar Dolar oldu. İç piyasada hazır giyim harcamaları 47 milyar Dolar olarak gerçekleşti. 2012 yılında ihracat ve iç pazarda büyüme olmadı. 2012’de hazır giyim üretim maliyetleri endeksinde Türkiye 100 Dolar, Fas 85, Çin 73, Mısır 69, Hindistan 64, Vietnam 57, Bangladeş ise 51 Dolar oldu.

Türkiye artık Uzak Doğu ülkeleri yerine tedarik ve ulaşım konusunda Fas, Cezayir, Tunus ve Portekiz ile yarışıyor. ABD borsalarındaki iyileşmenin, ihracat artışının ve mevsimsel canlılığın etkisiyle sektördeki büyüme oranı artıyor. Türkiye Avrupa hızlı modasında yüzde 7 olan payını yüzde 10’a çıkartmayı hedefliyor. Avrupa ülkelerine hazır giyim ihracatında, Çin’den sonra gelen Bangladeş, Türkiye’nin önüne geçti. Avrupa, Uzak Doğu ülkelerinden ucuz mal alımına devam ediyor. 2013 yılında ihracatın yüzde 5 artış ile 17 milyar dolara çıkması, iç pazarda da yüzde 10 artış ile 52-53 milyar TL pazar büyüklüğüne ulaşılması bekleniyor.