Maliyet Kayıplarınızı CPM ERP Konfeksiyon Yönetim Sistemi İle Ortadan Kaldırın

Çeyrek asırlık deneyimi ve profesyonel ekibiyle 500’den fazla kobi ve kobi üstü firmaya hizmet veren CPM ERP, Konfeksiyon Yönetim Sistemi ile tekstil sektörünün ihtiyaç duyduğu tüm çözümleri bir platformda topluyor. Numune takibinden malzeme planlamaya, satın alma süreçlerinden kumaş kalite kontrol yönetimine kadar birçok süreci CPM ERP ile eksiksiz takip etmek mümkün.

Birçok farklı değişeni olan tekstil firmaları için gündelik işleyişte yaşanabilen aksaklıklar hem maddi hem de manevi bir yük oluşturuyor. Sadece çalışanların değil kimi zaman yöneticilerin bile, tekstil gibi çok aşamalı bir işin bütün süreçlerine hakim olmaları oldukça zordur. CPM ERP; tasarım koleksiyondan numune takibine, ön maliyetten siparişe, ölçü ve teknik formdan teknik karta, malzeme ihtiyaç planlamadan satın almaya, depo yönetiminden kumaş kalite kontrolüne, kapasite planlamadan fason portalına, inspectiondan çeki listesine, order kapamadan aşama takibine, pastal planlamadan time & actiona kadar tekstil sektöründe ihtiyaç duyulan tüm iş süreçlerini tek bir çatı altında topluyor.

ZAMAN KAYIPLARI AZALIYOR, İŞİN KALİTESİ ARTIYOR
CPM ERP Konfeksiyon Yönetim Sistemi, model tasarım ve koleksiyon modülleri ile raporlama imkanı sunarken aynı zamanda yapılan işlerin arşivlenerek izlenebilmesine ve barkodlu olarak takip edilmesine olanak sağlıyor. Ön maliyet modülü, her bir model için farklı yöntem ve döviz cinslerine göre ön maliyet hazırlarken, model kartı modülünün dinamik ve matrix veri girişi sayesinde hızlı ve hatasız üretim talimatları hazırlamak mümkün. Konfeksiyon Yönetim Sistemi ile tekstil sektörünün ihtiyaç duyduğu tüm çözümleri tek bir çatı altında topladıklarını belirten  CPM Yazılım Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Ahtagil; “CPM ERP olarak müşterilerimizin beklentilerini karşılayabilmek bizim için oldukça önemli. Tekstil sektörü  üretim aşamaları dolayısıyla birçok karmaşık süreç yönetiyor. Takip edilmesi gereken işlerin takip aşamasında yaşanacak en ufak bir aksama, üretim teslim tarihlerinde ciddi oynamalara sebebiyet veriyor. Bu durum ise ciddi maliyet kayıplarını da beraberinde getiriyor. Geliştirdiğimiz bu sistem ile tekstil sektörüne müşteri taleplerine daha etkin, hızlı ve hatasız cevap verebilen bir altyapı sunuyoruz. Gelişen ve büyüyen sektörün ihtiyaçlarını eksiksiz yanıtlayabilmek için sistemin içerisine eklediğimiz uygulamar ile süreçlerin kalitesini artırdık” dedi.

CPM ERP KONFEKSİYON YÖNETİM SİSTEMİ MODÜLLERİ

Tasarım Koleksiyon: Müşteri ve giysi grubuna göre koleksiyon ya da tasarım takibi yapılır. Tasarım modülü aynı zamanda web ara yüzlü olarak da çalışır. Bu sayede farklı lokasyonlardaki outsource tasarımcıların model ile ilgili arşiv dahil tüm bilgileri veritabanında tutulur. Tasarım ve koleksiyon bazında arşivleme yapılır, ürün bazlı geriye dönük izlenebilirlik sağlanır. Tasarım ve koleksiyonların satışa dönüşme oranları ve maliyetleri hesaplanır.

Numune: Bu modül ile model, giysi gurubu, giysi cinsi, departman, sezon ve tasarımcı bazında numune talebi açılır. Refakat kartı ile, varyant, umune cinsi ve beden setine göre talep alınır. Numune dolaşım formu ile şirket içi işlem takibi yapılır. Aşamalar anlık izlenebilir. Oluşturulan Kare Kod ile numunenin geriye doğru izlenebilirliği sağlanır. (Kumaşın nereden tedarik edildiği, aksesuarların nereden alındığı, hangi fasoncu ya da atölyede dikildiği gibi bilgileri içerir.) Numunede kullanılacak kumaşlar Lot bazında takip edilir. Kumaşların depo, raf ve göz takibi yapılır. Numunelerin nerede olduğu takip edilir. Numune çıkış formu ile hangi müşteriye ne numune yapıldığı, hangi giysi gurubundan hangi tasarımcının modeli dikildiği ve gönderildiğinin takibi yapılır. Numune departmanının yaptığı numunelerin anlık maliyeti izlenebilir. Talep edilirse tüm numune aşamaları CPM ERP’e entegre edilebilir ve eb uygulaması olarak da çalışabilir.

Ön Maliyet: Maliyet tipi ve malzeme cinsine göre kullanılacak miktar ve alınabilecek en uygun fiyata göre hammadde, kesim, nakış, baskı, yıkama, ütü-paket gibi ek maliyetler ile genel gider, satış pazarlama giderleri, enerji, personel gibi endirekt giderlerin ve öngörülen kar marjının eklenmesiyle oluşan fiyatın, gerçekleşen maliyet ile karşılaştırıldığı ve anlık takibinin yapılabildiği modüldür.

Sipariş: Tasarım, koleksiyon, numune ve ön maliyet dikkate alınarak, renk, varyant ve beden setine göre sipariş takibi yapılır. Sipariş miktar hesaplamaları çeki listesine kaynak oluşturacak asorti dağılımına göre ya da beden seti miktarına göre yapılır. Plan ve adet belirlenen yönteme göre otomatik hesaplanır. Sipariş sırasında üretimin başlangıç tarihi eğer revize edilmişse revize üretim tarihi girilir. Üretim emri verilmiş siparişlerin aşama takibi ve maliyetleri eş zamanlı izlenir. Mobil ofis uygulaması sayesinde siparişlerin durumu cep telefonu ya da tabletlerden izlenebilir.

Malzeme İhtiyaç Planlama: Sipariş ve model kartı dikkate alınarak, sipariş bazında ya da toplu olarak malzeme ihtiyaç planı oluşturulur. Planlama sırasında stoktaki ürünler için otomatik rezervasyon konulur. Yoldaki siparişlere blokaj uygulanabilir, rezervasyonlar arası yeniden düzenleme yapılabilir. İhtiyacı tamamlanmış malzemeler için ek sipariş oluşturulabilir. Satın alma için dikkat uyarıları girilebilir. İhtiyaç planlama onaylandıktan sonra otomatik malzeme talebi oluşturulur.

Yurtdışı satın alma: Yurtdışı satın alma talebi oluşturulur. İşlemler dış ticaret modülü bağlantısıyla yurtiçi satın almadaki adımlarla gerçekleştirilir. İthalat masrafları, belirlenen parametrelere göre malın maliyetine yansıtılır.

Kumaş Kalite Kontrol: Top ve lotlara ayrılmış kumaşlar, kalite kontrol makineleri ile haberleşebilen modül aracılığıyla sisteme kaydedilir. Hata tanımları metraj bazında kaydedilir. Puanlama top bazında yapılır ve sonuca göre kısmi onay verilir. Reddedilenler için alımdan iade irsaliyesi düzenlenir. Kumaş kalite kontrol aynı zamanda kumaşla ilgili laboratuvar verilerini de içerir.

Depo Yönetimi: Kumaş, aksesuar ve ambalaj malzemeleri depoları ile fason depoları anlık olarak izlenir. Stok rezervasyon sistemi ve depo raf sistemi sayesinde hem sipariş bazlı stok hem de ürün depo adresleme takibi yapılabilir. Depodan girişler ve çıkışlar talep edilir ise barkod ya da kare kod ile yapılabilir.

Kapasite Planlama: İş merkezi, proses, bant ve fasoncuların kapasitelerinin tahmin edilmesi, gerçekleşen üretimlerin fason portalı ya da bantlardan alınarak planlama ve gerçekleşmelerin birlikte görüntülenmesi sağlanır. Aynı zamanda dinamik gand şemasında gerçekleşene göre anlık değişimler izlenir. Fasoncu kapasiteleri, inspektörlerin günlük kalite formlarına ilave edilen alanlarla hesaplanırken, gerçek zamanlı fason kapasitesi de hesaplanabilir.

Fason Portalı: Fasoncuların ya da fason temsilcilerinin günlük gerçekleşen üretimlerini girdikleri web üzerinden çalışan bir uygulamadır. Fason portalı ile aynı zamanda, fasonculara atanmış ama emri henüz verilmemiş orderlar takip edilebilir, fasoncunun performansı ölçülebilir, cari bakiye, ekstre, yaşlandırma ve risk analizleri yapılabilir.

Aşama Takip: Müşteri siparişlerinin fason ya da üretim bantlarındaki durumlarının anlık olarak takip edildiği, aynı anda bant ya da fasonların birim üretim zamanlarının gerçekleşmelerinin takip edildiği modüldür.

Pastel Planlama: Kumaşın verimli bir şekilde kullanılması için hazırlanmış pastal planlarının, ilgili pastal planı yazılımı ile CPM entegrasyonunu sağlayan modüldür.

Order Kapama: Yüklemesi yapılmış siparişlerin malzeme maliyeti, fason ya da üretimdeki stokları kontrol edilerek sarf edilecekler ve malın maliyetine katılacakların düşümü yapılır. Depoya iade edilmesi zorunlu malzemelerin kontrolü yapılır. Fason işçilik faturaları ile ilgili kontrolleri yapar, uygunsuzluk durumunda iadelerini oluşturur. Tüm kurallar tamamlandıktan sonra ilgili sipariş kapatılır ve maliyet hesaplanır. Ön maliyet ve gerçekleşen maliyet analiz raporlaması yapılır.

#cpm, #erp, #konfeksiyon, #maliyet, #kayıplar