Teknolojik Pazarlama

Bilgi ve iletişim teknolojileri hayatları da pazarlamayı da derinden etkiliyor. Gelişmelere bigane kalanlar kaybedecek. İş dunyası CEO’nun Baş İşletme Sorumlusu olduğunu galiba oğrendi. [...]

Ortak çözüm üretim…

Avrupa ve çevremizde yaşanan ekonomik daralmalara rağmen Türk ekonomisinin pozitif ivme kazanması, son derece sevindirici bir gelişme. Madalyonun arka tarafında ise, Türkiye’nin ‘yumuşak karnı’ cari açığı tetikleyen [...]