Deri sektörünün 2015’teki önemli buluşması gerçekleşti