HakanMetin

Mesel Makina

2017 yılını firmanız ve sektör açısından değerlendirebilir misiniz? “2016 Senesi 2. Yarısı memleketimiz sıkıntılı bir süreç geçmiştir, bu süreçte hazır giyim firmaları ve [...]