MuratEren

TETAŞ

2017 yılını firmanız ve sektör açısından değerlendirebilir misiniz? “Temmuz 2016 ile Haziran 2017 dönemi arasında yıllık bazda gerilemiş olan hazır giyim ihracatı, Temmuz [...]