ürün geliştirme ve imalat alanlarında bölge şirketlerinin büyüyen gücüne rehberlik edecek