stk

Sahip çıkma zamanı

Düşününce hayatımız hep göçlerle geçmiş: Asya’dan Anadolu’ya, Afrika’dan Avrupa’ya, köylerden kentlere göçler, mübadeleler, şehir içinde taşınmalar vesaire vesaire. Acaba bütün bu hareketlilik genlerimize [...]