Değişen koşullara uyum sağlayabilmek için operasyonlar nasıl yapılandırılmalı?  

Spread the love

Esneklik birçok imalatçı için ulaşılmak istenen bir hedef, arkasında da iyi bir neden yatıyor. Tüm sektörlerde esnek operasyon modelleri uygulayabilen şirketler bunun sonucunda endüstriye öncülük eden lider konumlara ulaşıyorlar.

Esneklik yeni şartlar ve pazar koşulları karşısında oldukça güçlü bir koz. Peki esnek bir imalatçı olmak ne anlama geliyor? Esneklik, uyum sağlamada gösterilen hızla ilgilidir. İhtiyaçtan teslimata, karardan uygulamaya ve zorluktan çözüme kusursuz bir akış oluşturmaktır. Doğru esneklik, zorlu ve statik operasyon modellerini, daha önce mümkün olmayan kontrol ve hızlı çözüm oluşturma düzeyleriyle değiştirerek imalatçıları pazarla uyumlu olma konusunda güçlendiriyor. Esneklik basit teknolojiden çok daha fazlasını barındırıyor. Evet, teknoloji değişimin merkezinde yer alıyor ve yenilik oluşturmak için sürekli yeni yolların oluşturulmasına imkan sağlıyor. Fakat tek başına teknoloji esnek organize bir çerçevenin desteği olmadan hızlı bir değişim sağlayamaz. Bu sebeple şirketinizde esnek operasyonlar sağlayabilecek alanları belirlemek için basit ayrıntıların ötesine bakmalısınız.

ODAKLANILACAK ALANLARI BULUN

Esnekliği artırmak için başlangıç noktası, olası bariyerler ve darboğazların bulunabileceği alanları belirlemektir. Bunun için de pazarınızın ihtiyaçlarına karşılık vermenizi sağlayan bütün alanların kapsamlı bir değerlendirmesin yapmalısınız. Böylesine bir gözden geçirme anlaşmazlıkların çözümünün yanı sıra, devam eden organizasyonel gelişim için kaynakların daha iyi dağıtılmasını da sağlar. Müşterilerimizle çalışırken işe genellikle aşağıdaki alanlarla başlıyoruz:

Teknoloji

Teknik düzeyde daha güçlü esneklik, akıllı sistemlerin benimsenmesiyle sağlanabilir. Genellikle zorlu operasyonel teknoloji (OT) sistemleri tarafından yönetilen bağlantısız üretim zincirleri, on yıllar boyunca imalatın temel dayanağıydı.  Şimdiki dijitalleşme döneminde imalatçılar, veri toplama ve veri analizi fırsatlarına imkan tanımak için en ince detaylara inerek OT sistemlerini bilişim teknolojisi (IT) sistemleriyle birleştirebiliyor. Sonrasında bu analizler, sistemlerin geri bildirimlerle kendini besleyecek şekilde kullanılmasıyla daha uyumlu ve düzgün operasyonlar oluşturulması için kullanılabiliyor.

Yetkinlikler

Bir imalatçının yapabileceği en ölümcül hatalardan biri teknolojiye çok dar bir açıdan bakarak insan gücünden tamamen bihaber olmaktır. Yüksek yetkinlikte operatörler, mühendisler ve analistler, esnek üretim için gereken personelden yalnızca birkaçı. Personeliniz yeterli olmadığı sürece gelişmiş kapasite kullanımı sınırlı kalacaktır. Böylece uzmanlaşma ve beceri kazandırmaya yönelik bağlılık da, teknolojik değişimin kaynak kapasitesiyle uygun adımda ilerlemesini sağlamak için esnek bir yaklaşımı desteklemektedir.

Yönetici Desteği

Esneklik aynı zamanda karar verme yapılarıyla da ilgilidir. Taze müşteri talepleri doğrultusunda yeni bir ürün üretme veya mevcut pazar değişimlerine yanıt olarak daha önce kâr getiren bir üretim hattını kapatma kararları, hızla ve işbirliği içinde alınmalıdır. Tercihen işletmenin departmanlarını kapsamlı bir şekilde temsil eden ve açık yönetim çerçeveleriyle desteklenen proje sponsorlarının desteğini almak, bir inovasyon projesinin şansını oldukça artıracaktır.

Tüketim Modelleri

Son on yılın en dikkat çeken iş eğilimlerinden biri de abonelik temelli tüketim modellerine geçiştir. Bunu kullandığımız uygulamalar ve online servislerde gördül ve şimdi aynı yaklaşımın daha önce sermaye yoğunluğuna sahip alanlarda da uygulandığını görüyoruz. Fiziksel makineye sahip olmak büyük bir taahhüttür ve imalatçının ömrü boyunca varlığa bağlanmasında rol oynar. İmalatçılar daha fazla esneklik için hizmet olarak makine yaklaşımının, bir üst modele geçme sürecinde artan bir kabiliyet ve piyasaya yeni kapasitelerin gelmesiyle artan değişim kapsamında OpEx yeterliliklerini arttırmada daha başarılı olduğunu görüyor.

Pazarı anlamak

Son kısım müşteriyi anlamaktan geçiyor. Geleneksel olarak birçok şirkette pazarlama, ürüne doğrudan bir katkı sağlamadan satışı artırmaya yarayan, ve diğer alanlarla uyumsuz bir fonksiyon olarak görülüyor. Bu yaklaşım artık kullanışlı değil. Şimdi piyasanın bir adım önünde olmak için satışlar ve pazarlamanın da doğrudan imalata bağlanması gerekiyor. Müşterinin kim olduğunu, (şu an) ne istediğini ve nasıl teslim edilmesini tercih ettiğini anlayarak, imalat ürünü isteyenlere sürekli olarak uyum sağlayabilir. Bu yöntem, ürün özellikleri ve kalitesinin yanında, gün geçtikçe müşterilerin önemli bir endişesi haline gelen etik ve sürdürülebilir uygulamalar için de geçerli.

Gerçek Zamanlı, Ölçeklendirilebilir

Bu temel alanlarda ensek olmayan noktaları esnek hale getirmek, üretim ve operasyonun yapılacağı güçlü bir temel inşa etmeye yardımcı olacaktır. Müşterilerimize, kendi şirketlerinde bütün bu alanları değerlendirmeleri için yardımcı oluyor ve sorunları çözebilecekleri çözümler öneriyoruz. Oldukça geniş partner ağımızı kullanarak, müşterilerimizin canlı bir ortamda stres testine tabi tutabileceği kavram kanıtlama (proof of concept) tasarlıyoruz ve başlatıyoruz. Bu süreç genellikle, yeni operasyonların birkaç ay boyunca kullanılması ve performansın takip edilebilmesi için ön yatırım ve kaynak paylaştırmayı içeriyor.  Konseptin etkisi kanıtlandıktan ve devamında gelecek olan süreçler belirlendikten sonra müşterilerimize tam üretime göre ölçeklendirmeleri konusunda yardımcı oluyoruz.

 Esnek Tasarım

İmalat ortamını daha akıllı ve müşteri odaklı bir hale dönüştürmek için esneklik, üretimi koordine etmede somut bir araç olduğu kadar bir zihniyettir aynı zamanda. Hem kısa dönemli şoklar hem de uzun dönemli eğilimler kapsamında değişen pazar koşullarına adapte olmak, eski yatırımlara ve çalışma şekillerine tutunmayan, kazanç elde etmek için yeniliğe kucak açmaya hazır bir zihniyet gerektirir. Bu da yalnızca üretim hattında değil şirket genelinde hız demektir ve bu hız da yalnızca esnek temellerle sağlanabilir.