Değişim ve yenilenme

Spread the love

Yeni yıl birey olarak hepimiz için yeni umutlar ve yeni ufuklara yolculuk etmek demektir. Yenilenme eskiyi silerek geleceği hedeflemek değil, mevcut durumu daha yukarı taşımaktır. Hepimiz, hızla değişen ortamda yaşayabilmek için sürekli yenilenmek zorundayız. Daha da önemlisi değişimi bir mecburiyet ve dayatma olarak görmek yerine değişimi kucaklayarak değişimin kendisi olabilmeliyiz. İnsanlar kadar şirketler için de yenilikçi olmak hayati derecede önemlidir. Bugünün kazanan şirketlerin tamamı yenilikçi olan şirketlerdir. İçinde bulunduğumuz zamanda, yeni fikirleri benimseyen kuruluşların yükselişi her zaman devam edecektir. 2023 yılında gerek ülke, gerekse küresel ekonomik gelişmeler, oldukça yoğun bir seyir izledi. Özellikle ülkemizde yaşanan ekonomik ve dövizde yaşanan gelişmeler sonucu zorlu bir süreçten geçtik. Ekonomideki daralma işsizliğin artmasına, piyasaların daralmasına ve ticari dengelerin bozulmasına neden oldu. 2023 yılında yaşanan tüm bu gelişmeleri sektör temsilcilerinin çok iyi analiz ederek geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemeleri gerekiyor. Bütün bu negatif gelişmelere rağmen tekstil sektörümüz, küresel anlamda dünyanın önde gelen sektörlerinden bir tanesi ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunmaktadır. Bu yüzden 2024 yılına ümitle bakmak ve geçmişten ders çıkarmak gerekir. Moraller, bekleyişler olumlu ise insanlar geleceklerini programlarken daha cesur ve daha gerçekçi olurlar.

Tekstil ürünleri, hayatımızın en temel ihtiyaçlarından başlayarak, pek çok alanında ihtiyaç duyulan malzemelerdir ve üretimleri de artarak devam etmektedir. Tekstil sektörü üretimden, ürün kullanımının sona ermesine kadar tedarik zincirinin her aşamasında doğayla iç içe geçmiş durumda. Dolayısıyla artan çevre bilinci ile sektörde, hem üretim esnasında kullanılan malzemeler, hem de doğal kaynakların kullanımı mümkün olduğunca asgari düzeyde olmalı. Bu arada sürdürülebilir büyümenin ancak sanayi yatırımları, sanayi üretimi ve ihracat ile mümkün olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız.

Change and renewal

For all of us as individuals, the new year means new hopes and a journey to new horizons. Renewal is not to aim for the future by erasing the old, but it is to improve the current situation. We all have to constantly renew ourselves in order to live in a rapidly changing environment. More importantly, instead of seeing change as an obligation and imposition, we should be able to embrace change and be the change itself. It is vitally important for companies and also people to Be innovative. The companies, winning today, are all innovative companies. In our current times, the rise of organizations, embracing new ideas will always continue.

Both national and global economic developments in 2023 followed a very intense course. We went through a difficult process, especially as a result of the economic and foreign exchange developments in our country. The contraction in the economy caused unemployment to increase, markets to shrink and trade to unbalance. The sector representatives must to analyze all these developments in 2023 very well and take firmer steps towards the future. Despite all these negative developments, our textile sector is one of the world’s leading sectors globally and makes significant contributions to the country’s economy. For that reason, it is necessary to look to 2024 with hope and learn from the past. If morale and expectations are positive, people become braver and more realistic when planning their future.

Textile products are materials that are needed in many areas of our lives, starting from the most basic needs, and their production continues to increase. The textile sector is intertwined with nature at every stage of the supply chain, from production to end of product use. Thus, with increasing environmental awareness, both the materials used during production and the use of natural resources should be as minimal as possible in the sector. In the meantime, we must keep in mind that sustainable growth is only possible with industrial investments, industrial production and exports.