Durak Tekstil, UN Global Compact’in imzacıları arasında yerini aldı

Spread the love

Dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi UN Global Compact’in imzacıları arasına katılan Durak Tekstil, çevreci ve sürdürülebilir bir marka olarak endüstrideki değerini artırıyor. Uçtan uca sürdürülebilir bir firma olma hedefiyle yol haritasını belirleyen Durak Tekstil, yaptığı yatırımlarla hem çevrenin korunmasına hem de sosyal gelişmeye odaklanıyor.

 Önde gelen endüstriyel dikiş ve nakış iplikleri üreticilerinden Durak Tekstil, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) imzacılarından biri oldu. Durak Tekstil, 160’ın üzerinde ülkede 15 binden fazla şirket ve 5 bini aşkın şirket dışı üyesi ile hem çevresel hem de sosyal sürdürülebilirlik konusunda önemli çalışmalar yürüten UN Global Compact’in bir partneri olarak tekstil endüstrisine net bir sürdürülebilirlik vizyonu sunuyor.  Artan çevre kirliliği, sosyal eşitsizlik ve adaletsizlik sorunları ile mücadele amacıyla, 2000 yılında başlatılan UN Global Compact, kapsadığı 10 İlke ile insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında iş dünyasının temel sorumluluklarında yeni kriterler belirliyor ve şeffaflık sağlıyor. 1 Aralık 2021 tarihinde imzacı olmak üzere başvuruda bulunan Durak Tekstil, 25 Nisan 2022 tarihi itibariyle, ilk Türk dikiş ve nakış ipliği üreticisi olarak UN Global Compact’in imzacı firmalarından biri olmaya hak kazandı.

Durak Tekstil tüm adımlarını sürdürülebilirlik temelinde atıyor

Durak Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü Yiğit Durak yaptığı açıklamada, 50 yıllık geçmişe sahip olan Durak Tekstil’in sürdürülebilirlik vizyonuyla kendisini tanımladığının altını çizdi. Doğayı en çok kirleten sektörlerin başında tekstil endüstrisinin geldiğine dikkat çeken Durak şunları söyledi; “Ham madde tedarikinden nihai ürüne kadar bütün üretim süreçleri bağlamında tekstil, çevre üzerinde ciddi bir ayak izine sahip. Temiz su kaynaklarının kullanımı, kimyasal ve boya maddelerinin kullanımı ve sonrasında doğaya salınması, enerji tüketimi, çalışan hakları ve fırsat eşitliği gibi daha birçok konuyu yeni perspektifle ele almak gerekiyor. Durak Tekstil olarak uzun zamandır bu konularda ciddi çalışmalar yaptık ve önemli gelişmeler kaydettik. Şirket olarak çevre dostu üretim anlayışı ile doğaya zarar vermeden ve kaynaklarımızı koruyarak sürdürülebilir üretim gerçekleştirme hedefimiz büyük oranda günlük çalışmalarımızda gerçeğe dönüşüyor. Üretimde kaynak kullanımımızı ve atık miktarımızı azaltan, enerji tasarrufu ve geri dönüşüm sağlayan yatırımlarla çevresel ayak izimizi her yıl daha da aşağıya çekiyoruz. Bu bağlamda, UN Global Compact imzacısı olmak için başlattığımız sürecin başarıyla tamamlanmasından ve bu değerli listeye dahil olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.”

Sürdürülebilirliğin kendileri için gerçek bir temel oluşturduğunu kaydeden Durak, çevresel kriterlerin yanı sıra sosyal alanda da bu ilkenin gözetildiğini anlattı. Durak; “Sürdürülebilirliğe dönük bütüncül bir bakışımız var. Bu nedenle çalışanlarımız başta olmak üzere sosyal çevrenin de geliştirilmesi için adımlar atıyoruz. Öncelikle cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliği ilkesine sonuna kadar bağlıyız. Çalışanlarımızın %65’ten fazlası kadınlardan oluşuyor ve kadınlar sadece üretimde değil aynı zamanda karar alma aşamalarında da söz sahibiler. Kadın istihdamını ülke ekonomisinin önemli bir gücü olarak görüyoruz ve bunu tam olarak destekliyoruz. Durak Tekstil olarak çalışanlarımızla birlikte marka değerimizin artacağı inancındayız, bu nedenle daha fazla toplumsal fayda sağlayan sağlık, eğitim, spor ve aile desteği gibi çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Durak Tekstil uçtan uca sürdürülebilir bir tekstil firması

Durak Tekstil’in UN Global Compact katılımı, sürdürülebilir çalışmalarının uluslararası platformlara daha güçlü bir şekilde taşınabilmesi açısından büyük bir öneme sahip. Kar amacı gütmeyen ve sürdürülebilirlik çalışmalarında daha güçlü adımlar atılmasına katkı sağlayacak bu imza, firmanın diğer adımlarıyla destekleniyor. 2021 yılı itibariyle Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası’na (I-REC) sahip olan Durak Tekstil, %100 çevre dostu enerji tüketen bir firma konumunda bulunuyor. Atık Su Enerji Geri Kazanım Tesisi sayesinde, toplam doğal gaz tüketiminin %25’ine denk gelen 100 bin metreküp doğal gaz tasarrufu sağlıyor. Firma ayrıca yaptığı yatırımlarla boyama işlemi için kullandığı su miktarını da ciddi oranda düşürmeyi başardı. Endüstriyel üretimin çevresel etkileri açısından atıklar bir başka önemli konuyu oluşturuyor. 2020 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunduğu atık miktarını azaltmayı amaçlayan 3 yıllık Atık Yönetim Planı bakanlık tarafından onaylanan Durak Tekstil, 2021 yılında bu bakanlıktan Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı. Gerçekleştirilen bu başarılı çalışmalar Durak Tekstil’in ham kaynakları korumanın yanı sıra, üretim sonrası atık miktarını azaltarak, çevreye salınımı da en aza indirdiğini gösteriyor. Durak Tekstil aynı zamanda, Global Geri Dönüşüm Standardı (GRS) sertifikasını 2022 yılı itibariyle elde etti ve geri dönüştürülmüş ham maddeler kullanarak üretim yaptığını belgeledi. Durak Tekstil, sertifikalı geri dönüştürülmüş rPET malzemesinden üretilmiş recycled dikiş ve nakış iplikleriyle, müşterilerinin sürdürülebilir ürün talebine yanıt verebiliyor. Durak Tekstil ayrıca, %100 uzun lifli organik pamuktan üretilen dikiş ve nakış iplikleri için GOTS sertifikasına sahip. Bu sertifika ipliklerin doğal pamuktan üretildiğini, doğada çözünebildiğini ve çevre dostu olduğunu belgeliyor. Yiğit Durak; “Durak Tekstil olarak planlarımızı daha fazla sürdürülebilir ve çevre dostu bir firma olmaya odakladık. Bunun için firma bünyesinde oluşturduğumuz Sürdürülebilirlik Komitesi bize sağlam bir yol haritası oluşturuyor. Ham madde tedarikinden nihai ürüne kadar, yani bir uçtan diğerine kadar Durak Tekstil markası yeşil bir etikete dönüşecektir. Gönüllü olarak UN Global Compact’a katılımımız, bu irademizin en güçlü yansımasıdır” diye konuştu.

Durak Tekstil takes its place among the signatories of the UN Global Compact

Durak Tekstil, becoming one of the signatories of the world’s largest sustainability initiative, the UN Global Compact, increases its value in the industry as an eco-friendly and sustainable brand. Durak Tekstil determines its roadmap with the aim of being an end-to-end sustainable company and focuses on both environmental protection and social development with its investments.

 Durak Tekstil, one of the leading manufacturers of industrial sewing and embroidery threads, has become one of the signatories of the United Nations Global Compact, the world’s largest corporate sustainability initiative. Durak Tekstil offers a clear sustainability vision to the textile industry as a partner of the UN Global Compact, which carries out important studies on both environmental and social sustainability with more than 15 thousand companies and more than 5 thousand non-corporate members in over 160 countries. The UN Global Compact, launched in 2000 with the aim of combating increasing environmental pollution, social inequality, and injustice, sets new criteria and provides transparency in the basic responsibilities of the business world in human rights, labor standards, environment, and anti-corruption with the 10 Principles. Durak Tekstil applied to be a signatory on December 1, 2021, and became the first Turkish sewing and embroidery thread manufacturer signatory of the UN Global Compact as of April 25, 2022.

Durak Tekstil takes all its steps on the basis of sustainability

Durak Tekstil Board Member and Marketing Director Yiğit Durak underlined that Durak Tekstil, with a history of 50 years, defines itself with a sustainability vision. Durak pointed out that the textile industry is one of the sectors that pollute nature the most and said; “Textile, from raw material supply to the final product, has a serious footprint on the environment in all production processes. Numerous other issues such as the use of clean water resources, the use of chemicals and inks, and their subsequent release into nature, energy consumption, employee rights, and equality of opportunity need to be addressed with a new perspective. We have been working on these issues for a long time and have made significant progress as Durak Tekstil. As a company, our goal of achieving sustainable production without harming nature and protecting our resources, with an environmentally friendly production approach, becomes a reality in our daily work to a large extent. We reduce our environmental footprint every year with investments that reduce our resource use and waste amount in production and provide energy savings and recycling. In this context, we are delighted to have successfully completed the process we started to become a UN Global Compact signatory and to be included in this valuable list.”

Durak noted that sustainability constitutes a real basis for them and explained that this principle is also observed in the social field as well as the environmental criteria. Durak disclosed; “We have a holistic view towards sustainability. For this reason, we take steps to improve the social environment as well, especially our employees. First of all, we are committed to the principle of gender equality and equal opportunity. More than 65% of our employees are women, and women have a say not only in production but also in decision-making. We see women’s employment as an important power in the country’s economy and fully support it. As Durak Tekstil, we believe that our brand value will increase together with our employees, therefore we carry out works such as health, education, sports, and family support that provide more social benefits.”

Durak Tekstil is an end-to-end sustainable textile company

Durak Tekstil’s participation in the UN Global Compact is of great importance in terms of carrying its sustainable works to international platforms more strongly. This signature, which will contribute to taking stronger steps in non-profit and sustainability works, is supported by other steps of the company. Durak Tekstil has the International Renewable Energy Certificate (I-REC) as of 2021 and is a company that consumes 100% eco-friendly energy. It saves 100 thousand cubic meters of natural gas, corresponding to 25% of the total natural gas consumption, thanks to the Waste Water Energy Recovery Facility. The company also managed to significantly reduce the amount of water used for dyeing with its investments. Waste is another important issue in the environmental effects of industrial production. Durak Tekstil’s 3-year Waste Management Plan, aiming to reduce the amount of waste it presented to the Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change in 2020, was approved by the ministry and the company received a Zero Waste Certificate from the ministry in 2021. These successful works show that Durak Tekstil not only protects raw resources but also minimizes emissions to the environment by reducing the amount of post-production waste. Durak Tekstil also obtained the Global Recycling Standard (GRS) certificate in 2022 and documented that it uses recycled raw materials in production. It is able to respond to its customers’ demand for sustainable products with recycled sewing and embroidery threads produced from certified recycled rPET material. Durak Tekstil also has the GOTS certificate for sewing and embroidery threads produced from 100% long staple fiber organic cotton. This certifies that the threads are produced from natural cotton, and are biodegradable and eco-friendly.

Yiğit Durak said; “As Durak Tekstil, we focused our plans on being a more sustainable and eco-friendly company. The Sustainability Committee we have formed within the company creates us a solid roadmap for this. From the raw material supply to the final product, meaning from one end to the other, the Durak Tekstil brand will turn into a green label. Our voluntary participation in the UN Global Compact is the strongest reflection of this will.”

 

#duraktekstil #iplik #nakış #dikiş #sürdürülebilirlik #üretim #ihracat #yatırım #Ar-Ge #teknoloji #UNGlobalCompact #çevre #doğa