Gelecek teknik tekstillerde

Spread the love

Medikal tekstillerden otomotiv sektörüne, savunma sanayiden jeotekstil ürünlerine, kompozit malzemelerden akıllı tekstillere kadar çok geniş bir alanda hayatımızda yer alan teknik tekstiller, ihracat rekoru kırdı.

Maske, koruyucu tulum-önlük gibi medikal tekstil ürünlerinin iç piyasada talebi karşılaması ve dünyada 70’ten fazla ülkeye yardım gönderilmesi Türkiye’nin ‘teknik tekstiller’ alanındaki gücünü yansıtmaya devam ediyor. Dünyada 107 milyar dolarlık ihracat pazarı bulunan ‘teknik tekstiller’ için Ar-Ge ve inovasyon yatırımları hız kesmeden sürerken, Türkiye’nin ‘teknik tekstil’ ihracatının yılsonuna kadar 2 milyar doların üzerine çıkması ve küresel ihracatta payını hızla artırması hedefleniyor. Teknik tekstillerin, Türkiye tekstil sektörünün vizyonunu şekillendireceğini ve sektöre yüksek katma değer sağlayacağını belirten İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz: ‘’Haziran’da teknik tekstil ihracatımız yüzde 196 artarak 349 milyon dolar, Ocak – Haziran döneminde ise yüzde 39 artarak 1,2 milyar dolar değerinde gerçekleşti. Salgın döneminde sektörümüzün stratejik önemi bir kez daha anlaşılmış oldu. Hammadde temininde yurtdışına bağlı olmayan sektörümüz, pandemi sınavından başarıyla çıkmayı bildi. Ancak bu başarıyı sürdürülebilir kılmak için firmalarımızın uluslararası standartlara uygun üretim yapmalarını teşvik etmeli, daha rekabetçi yapıya ulaşmak için ilave çözümler üretmeliyiz. Bu kapsamda ilgili Bakanlıklarımız ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde kişisel koruyucu donanım ürünlerinin Devlet Malzeme Ofisi’ne hibe karşılığı ihracat gerçekleştirilmesi uygulamasının revize edilmesi gerektiğini ifade etmiştik. Bakanlıklarımız da 1 ihracata karşın 1 hibe uygulamasını genişleterek düzenlemeye gitti. Medikal tekstil ürünlerinde dünya lideri olabilecek alt yapıya ulaştık. Bu alt yapı gücümüzü koruyarak küresel talepleri karşılamak adına daha proaktif olmalıyız’’ dedi.

KİRLENMEYEN, NEFES ALAN, ISI TUTAN TEKSTİL ÜRÜNLERİ

Daha katma değerli ihracat için geleceğin teknik tekstillerde olduğunu vurgulayan Öksüz: ‘’İTHİB olarak çalışmalarımızı bu çerçevede yürütüyoruz. Teknik tekstillerde tasarımla birlikte işlevsellik de öne çıkıyor. Teknik tekstil sektörü nanoteknolojik, kirlenmeyen, nefes alan, ısı tutan tekstil ürünleri üretmenin yanında; otomotiv tekstilleri, inşaat, tarım gibi alanlarda da diğer sektörlere kolaylaştırıcı çözümler sunuyor’’ dedi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 6’NCI, AVRUPA’NIN EN BÜYÜK 2’NCİ TEDARİKÇİSİ

Ticaret Bakanlığı’nın destekleri ve 14 teknik tekstil firmasıyla birlikte ‘Teknik Tekstillerde Dijital Dönüşüm ve İnovasyon’ çalışmasını hayata geçirdiklerini ifade eden Ahmet Öksüz şöyle devam etti: ‘‘UR-GE projemizle firmalarımızın dijital dönüşümlerinde öncü rol alarak firmalarımızın Sanayi 4.0 entegrasyonunun tamamlamasını hedefliyoruz. Ayrıca İTÜ ile başlattığımız Türkiye’nin ilk ve tek Tezli Yüksek Lisans programı çerçevesinde sektörümüz için gereken nitelikli insan kaynağını artırmayı planlıyoruz.’’

YERLİ OTOMOBİLE TÜRK TEKSTİLİ

Otomotiv sanayinde sıklıkla kullanılan teknik tekstiller; dekorasyon, izolasyon, filtreleme gibi işlevlerin yanı sıra konfor da sağlıyor. Taşıtların zırh kaplamalarında da yoğun olarak kullanılan teknik tekstil ürünlerini emniyet kemerleri, hava yastıkları, koltuk kumaşları, iç giydirme ürünleri, oto kılıfları, koltuk kılıfları, filtreler, halı tabanları, kord bezi gibi ürünler oluşturuyor. Yüksek teknolojili ilk yerli ve milli otomobil ile ilgili konuşan Öksüz: ‘‘Ülkemizi dünya arenasında temsil edecek yerli otomobilimiz için tekstil ve hammaddeleri sektörü olarak üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirmeye, yerli ve milli aracımız TOGG’un tüm tekstil aksamlarını Türk tekstil firmaları olarak üretmeye hazırız. Bugün dünyanın en büyük 6’ncı, AB’nin en büyük 2’nci tedarikçi sektörü olarak, büyüyen Türkiye ekonomisi için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.

The future is in technical textiles

Technical textiles, which take place in our lives in a wide range of areas from medical textiles to automotive industry, defense industry to geo-textile products, composite materials to smart textiles, broke an export record.

That the demand of medical textile products such as mask, protective suit-apron is met in domestic market and they are sent to more than 70 countries around the world continues to show that the power of Turkey in ‘technical textiles’. While the R&D and innovation investments for ‘technical textiles’, having 107 billion export market in the world fast, it is aimed that the export of Turkey’s ‘technical textiles’ will increase exceed $ 2 billion until the end of the year and is expected to rapidly increase its share in global exports. İTHİB Board Chairman Ahmet Öksüz, stating that technical textiles of Turkey will shape the vision of the textile sector and industry and provide high value-added to sector, said “Our technical textile exports increased 196 percent in June to 349 million dollars, and in the January – June period increased by 39 percent to 1.2 billion dollars. During the epidemic period, the strategic importance of our sector was once again understood. Our industry, which is not dependent on abroad in raw material supply, has successfully passed the pandemic exam. However, in order to make this success sustainable, we must encourage our companies to produce in accordance with international standards and produce additional solutions to achieve a more competitive structure. In this context, we stated in the meetings we held with our relevant Ministries that the practice of exporting personal protective equipment products to the State Supply Office against a grant should be revised. Our ministries also regulated by expanding 1 grant application despite 1 export. We have reached the infrastructure that can be the world leader in medical textile products. We must be more proactive in meeting global demands by preserving this infrastructure.”

Non-polluted, breathing, heat-trapping textile products

Emphasizing that the future is in technical textiles for more value-added exports, Öksüz said “As ITHIB, we carry out our work within this framework. In technical textiles, functionality stands out with design. In addition to producing nano-technological, non-polluting, breathing, heat holding textile products in the technical textile sector; it provides facilitating solutions to other sectors in areas such as automotive textiles, construction, and agriculture.”

World’s 6th largest, europe’s 2th largest supplier

Expressing that they have implemented the “Digital Transformation and Innovation in Technical Textiles” together with the support of the Ministry of Trade and 14 technical textile companies, Ahmet Öksüz said “With our UR-GE project, we aim to complete the Industry 4.0 integration of our companies by taking a leading role in the digital transformation of our companies. Also we started with ITU within the framework of Turkey’s first and only Master’s program we need for our sector plans to increase its qualified human resources.”

Turkish textile to national automobile

Technical textiles, frequently used in the automotive industry, provides comfort in addition to functions such as decoration, insulation, filtering. Technical textiles, which are used extensively in armor coatings of vehicles, are products such as seat belts, airbags, seat fabrics, interior dressing products, auto covers, seat covers, filters, carpet bases, cord fabric. Speaking about the first high-tech domestic and national automobile, Öksüz said “We are ready to fulfill all our duties as the textile and raw materials sector for our domestic automobile that will represent our country in the world arena, and to manufacture all textile parts of our domestic and national vehicle TOGG as Turkish textile companies. Today, the 6th largest in the world, the EU’s 2nd largest supplier industry is growing ceaselessly for Turkey’s economy will continue to work.”

 #tekniktekstiller#ithib#pandemi#yerliotomobil#ahmetöksüz#tasarım#işlevsellik#