Hayatımızda dijital dönüşüm

Spread the love

Pandemi döneminde sektörde yükselen trendlerden bir tanesi de “Dijitalleşme”. Yeni normalde dijitalleşmenin önemini kavrayan işletmeler, stratejilerini buna göre planlıyorlar. Pandemi dünyayı yeniden şekillendirirken, yeni trendin yükseldiğini gören işletmeler, dijital pazarlamaya yönelik yatırımlarını artırıyor. 2020 hem piyasa istikrarsızlığı, hem de kitlesel dijital dönüşüm açısından önemli bir değişim yılı oldu.

Dijitalleşme, kurumların faaliyetlerinde, iş yapış biçimlerinde köklü değişimler meydana getirdi. Şirketler dijitalleşme sayesinde, bilginin üretimi ve işlenmesinden karar alma süreçlerine ve yeni pazarlara erişime kadar birçok alanda büyük kazanımlar elde etti. Teknoloji hızlı bir şekilde değişmektedir ancak alışkanlıkları değiştirmek oldukça zordur. Dijital dönüşüm insan, süreç ve teknoloji gibi çok farklı unsurları birlikte dönüştürmeyi ve yönetmeyi gerektirmektedir. Dijital dönüşüm ayrıca geçmiş, bugün ve geleceği aynı anda düşünmeyi gerektirmektedir.

Pazarlamada yeni trend

Yeni normalde işletmelerin ürün veya hizmet tanıtımı, hedef kitleye kolaylıkla ulaşma ve satış potansiyellerini artırmada öncelikli tercihi dijital pazarlama. Yerli markalarımızın global pazar içerisinde yer bulabilmeleri ancak değişime adapte olmak ve doğru planlama yapması ile mümkün olabilecek gibi gözüküyor. Hedef kitleler değişiyor. Tüketici alışkanlıklarının dijitale yöneldiği günümüzde, müşteriye ulaşmanın yolu dijital pazarlamayı etkili bir şekilde kullanmaktan geçiyor. Bu değişime ayak uydurmak, tercihten çok bir zorunluluk. KOBİ’ler başta olmak üzere birçok işletme, dijital pazarlamada doğru stratejiyi belirleme ve etkili adımlar atma konusunda ciddi yatırımlar yapıyor. KOBİ’ler dijital pazarlama sayesinde sektör fark etmeksizin potansiyelini artıracaktır. Kısa vadede olmasa bile, orta vadede şirketler için dijital pazarlama var olup olmama konusuna dönüşecek gibi.

#dijital dönüşüm #yeni trend #pazarlama #KOBI #pandemi #teknoloji