Her Kilovat Saat Önemlidir

Spread the love

Yükselen enerji fiyatları ve Avrupa iklim koruma hedefleri, şirketlerin enerji tüketimini sürdürülebilir bir şekilde azaltmasını her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Bu gelişmeler, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri üzerindeki ilgiyi yoğunlaştırmaktadır. Bu tür sistemler için CO2 emisyonlarını azaltmak için ne gibi önlemler alınabilir? Freudenberg Filtration Technologies, kullanıcıların daha az enerji tüketmelerine ve ekolojik ayak izlerini azaltmalarına güvenilir bir şekilde yardımcı olan mükemmel şekilde hizalanmış filtre çözümleri sunar.

Ticari ve endüstriyel sektörlerdeki elektrik enerjisinin yüzde 20 kadarlık bir kısmının havalandırma sistemlerindeki fanları çalıştırmak için kullanıldığına inanmak zor. Bu tür sistemlerde toplam enerjinin büyük bir kısmı basınç düşüşünü telafi etmek için tüketildiğinden, kayda değer bir tasarruf potansiyeli ortaya çıkmaktadır. Toplam basınç düşüşünün yüzde 50’ye yakın bir kısmı hava filtrelerinden kaynaklanmaktadır. Filtre direncinin üstesinden gelmek için elektrik enerjisi gereklidir. Kısacası, filtre ne kadar ince olursa, enerji tüketimi de o kadar yüksek olur. Kömür, doğal gaz veya petrolün elektrik enerjisine dönüştürüldüğü her an sera gazlarının oluştuğunu da belirtmekte fayda var.

Enerji tüketimi nasıl azaltılır 

Bir havalandırma sistemi, çalışırken filtre direncinin üstesinden gelmek için enerji gerektirir. Kontrollü fanlarda artan basınç düşüşü enerji tüketiminin sürekli artmasına neden olur. Farklı şirketler tarafından yapılan filtreler, direnç açısından önemli ölçüde farklılık gösterir. Bu nedenle sistemin korunması (filtre verimliliği) ile enerji tüketimi (enerji verimliliği) arasında bir denge kurulması gereklidir. Amaç, enerji tüketimini mümkün olduğunca düşük tutarken gerekli filtre verimliliğini elde etmektir. Alman Bina Enerji Yasası (GEG) uyarınca havalandırma sistemlerinin enerji denetimi için özel hizmetler ve optimize edilmiş sistem planlaması dahil olmak üzere Freudenberg Filtration Technologies’in enerji verimli filtre konseptleri, enerji maliyetlerinde sürdürülebilir azalmalar elde etmeye yardımcı olur.

Sistem bileşenleri, filtre geometrisi ve basınç düşüşü çok önemli 

Havalandırma sistemi operatörleri, minimum akış direncine sahip enerji verimli filtreler ve bileşenler (ör. kanal boruları ve ısı eşanjörleri) seçerlerse önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlayabilirler. Basınç düşüşü bir diğer önemli faktördür. Partikül tutma arttıkça bir filtrenin basınç düşüşü artar. Bu değerlerin karşılaştırılması, basınç düşüşü karakteristiğinin bir fonksiyonunu verir. Bu eğri ne kadar düz olursa, hava filtresi o kadar enerji verimli olur. Yüksek toz yükleme kapasitelerini ve düşük basınç düşüşünü birleştiren filtreler, optimum enerji tasarrufu sağlar. Filtre geometrisi de önemli bir rol oynar, çünkü filtre ortamı ancak yüksek basınç altında bile stabil kaldığında verimlidir. Freudenberg Filtration Technologies’in kaset filtreleri, akıcı bir kıvrım geometrisine ve sabit çerçevelere sahiptir. Geniş filtre alanları ve kademeli olarak yapılandırılmış filtre ortamı (temiz hava tarafına doğru daha yoğun), değerli enerjiden tasarruf etmek için basınç düşüşünü azaltırken yüksek filtre performansı sağlar. Viledon® MVP EE kaset filtresi (EE Sınıf A) gibi optimize edilmiş bir V-şekilli kıvrım geometrisine sahip aerodinamik bir tasarım, tek tip toz yüklemesi ve daha dengeli filtre yüzeyi kullanımı ile sonuçlanır.

Fanın rolü 

En kötü durum düşünüldüğü zaman, enerji tasarruflu filtrelerin yüksek tasarruf potansiyeli, eskimiş fanlar tarafından geçersiz kılınabilir. Bu tür fanlar tam anlamıyla birer enerji tüketicilerdir. Enerji tasarruflu bir filtre sistemi dahilinde bu eski bileşenlerin verimli, frekans kontrollü fanlarla değiştirilmesi yüzde 30’a varan elektrik tasarrufu sağlayabilir.

Hizalı filtre çözümleri ve enerji denetimleri 

Doğru filtre çözümünü bulmak her zaman kolay değildir. Bu belirli uygulamaya ve filtre verimliliği gereksinimlerine bağlıdır. Uygun sistemi seçerken diğer belirleyici kriterler arasında yer, besleme havası ve mevcut kurulum alanı yer alır. Yüksek kaliteli filtreler ayrıca yüksek basınç altında uzun hizmet ömrü ve güvenli çalışma sunar.

Kullanıcıların filtre seçmesine yardımcı olmak için, Avrupa İç Mekân İklimi (HVAC), Proses Soğutma ve Gıda Soğuk Zinciri Teknolojileri Endüstri Birliği Eurovent, hava filtreleri için bir Avrupa enerji verimliliği sınıflandırma sistemi belirlemiştir. Freudenberg Filtrasyon Teknolojileri bu sistemin geliştirilmesinde büyük rol oynamıştır. İnce toz filtreleri, Eurovent Yönergesi 4/21’e (Genel Havalandırma Amaçlı Hava Filtrelerinin Enerji Verimliliği Değerlendirmesi) göre enerji performansları açısından test edilir ve değerlendirilir. Piyasada bulunan filtrelerin tek tip değerlendirmesinin sağlanması, filtrelerin karşılaştırılmasını kolaylaştırır ve kullanıcıların doğru hava filtresini seçmesine yardımcı olur. Freudenberg Filtrasyon Teknolojileri, koordineli enerji tasarruflu filtre konseptlerinin yanı sıra filtre değişimi, fan verimliliği okuması, hijyen denetimleri ve Alman GEG’ye uygun enerji denetimleri dahil olmak üzere eşlik eden hizmetler ile havalandırma sistemlerinin enerji maliyetlerini önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olur. Buna bir enerji sertifikası verilmesi de dahildir. Freudenberg’in uzman servis teknisyenleri, neredeyse tüm havalandırma sistemlerini en uygun şekle getirmeyi mümkün kılar. Çünkü onlar her kilovat saatin önemli olduğunu biliyorlar!