Lenzing’in VEOCEL™ markası nonwoven sektörüne öncülük ediyor

Spread the love

Lenzing’in VEOCEL™ markalı lyocell elyaflarının sıfır karbon ayak izine sahip karbon nötr (CarbonNeutral®) ürünler olduğu onaylandı. VEOCEL™ yeni karbon nötr ürün portföyü ile nonwoven sektörünün karbondan arınmasına da öncülük ediyor.

Daha fazla şeffaflık ve sürdürülebilirlik önlemleri ile nonwoven endüstrisinin dönüşümüne öncülük eden Lenzing’in VEOCEL™ markası, sektörün ilk karbon nötr elyaflarını pazara sunarak sektörde yeni bir kilometre taşına imza atıyor. VEOCEL™, yeni lyocell elyafları portföyü ile net sıfır ayak izine sahip elyaflar kullanarak nonwoven endüstrisindeki iş ortaklarına ve markalara, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaları için destek olacak. Sürdürülebilir bir şekilde yönetilen ormanlardan elde edilen yenilenebilir ağaç malzemelerden ürünler sunmayı taahhüt eden VEOCEL™ markası, yeni sertifikasyon standartlarına ulaşmada önemli adımlar atarken Lenzing’in karbon nötr taahhüdünü de güçlendiriyor. Lenzing’in iklim değişikliği ile mücadelede kat ettiği yoldan büyük gurur duyduklarını belirten Lenzing Yönetim Kurulu Üyesi Robert van de Kerkhof, “Yeni karbon nötr VEOCEL™ Lyocell elyaflar, 2050 yılına kadar net sıfır-karbon şirket olma hedefimizde büyük bir rol oynayacak. Lenzing olarak, çevreye özen göstermenin işlerimiz açısından da iyi olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, COVID-19 pandemisini geride bırakırken sektörde gerçek bir değişime yön vermek ve sıfır karbon taahhütlerimiz ve süregelen inovasyonlarımızla iklimin korumasına katkı sağlamak yolunda daha emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

İklim koruması onaylı CarbonNeutral®

Haziran 2021 itibarıyla VEOCEL™ Lyocell elyaflar, CarbonNeutral Protokolüne göre sıfır karbon ayak izine sahip olduğu onaylı Karbon Nötr- CarbonNeutral ® ürünler olarak piyasaya sürülecek. Lenzing’in son yıllardaki iddialı karbon azaltma çalışmalarının yanı sıra iklim nötrlüğü de, kurumsal iklim eylem programlarının tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanmasında dünya lideri Natural Capital Partners ile işbirliği sonucunda onaylandı. Böylece verimlilik, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve düşük karbonlu malzemelerin kullanımı ve dışarıdan alınan bir doğa bazlı karbon giderme projesi desteği ile karbon emisyonlarını sıfıra indirmeyi başardı. VEOCEL™ marka karbon nötr elyaflar, BM Paris Anlaşmasının hedeflerinden olan toplam küresel karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik Lenzing’in Bilime Dayalı Hedefler girişimini güçlendiriyor. Harekete geçmenin ilk adımının öncelikle sorunu anlamak olduğunu dile getiren Lenzing Global Nonwoven Grubu Başkan Yardımcısı Jürgen Eizinger, “VEOCEL™ markası, karbon nötrlüğe geçişte sürekliliği sağlamaya kararlı. Genellikle bir ürün veya kuruma ait ayak izinin en büyük bölümünü hammaddelerden kaynaklanan emisyon oluşturuyor. Bu tür dolaylı emisyonları azaltmak isteyen bir şirket, emisyona yol açan malzemeler kullanmaktan kaçınabilir veya değer zinciri ile birlikte yeni iklim dostu çözümler arayışına gidebilir. Yeni karbon nötr VEOCEL™ Lyocell elyaf portföyümüzle, iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin emisyon etkilerini azaltmalarına yardımcı olacağız” diye sözlerine devam etti.

Değişimi hedefleyen iş ortaklıkları

Tüketiciler, karbon nötr ve iklim dostu ürünlerin markalarını daha yüksek standartlarda görüyorlar. Elyaf gibi bir hammadde üreticisi olan VEOCEL™, hammadde ve ürünlerin karbon ayak izini ve çevresel etkilerini iyileştirmek için perakende zincirlerine, markalara ve nonwoven endüstrisine öncülük etmeyi ve bu amaçla ortaklıklar kurmayı taahhüt ediyor. Karbon nötr ürünler olarak onaylanan VEOCEL™ lyocell elyaflarından üretilen malzeme ve ürünler, özel olarak geliştirilen bir VEOCEL™ “climate care” (iklim bakımı) logosuna sahip olacak. VEOCEL™ “iklim bakımı” girişimi; Lenzing’in küresel ısınmayı sınırlamak için iklim dostu çözümler sunma, karbon ayak izini azaltma ve daha sürdürülebilir nonwoven çözümler sunmak için tedarik zinciri boyunca ortaklarla iletişim kurma taahhüdüne işaret ediyor. Jürgen Eizinger, “Yeni basılan VEOCEL™ ‘iklim bakımı’ logosuyla, markalar ve tüketiciler arasında bir köprü kurmayı umuyoruz. Tüketiciler, ambalajında ‘iklim bakımı’ logosu bulunan ürünleri gördüklerinde, ürünün iklimimiz üzerinde olumlu bir etkisi olan VEOCEL™ Lyocell elyaflarından yapıldığını anlayabilecek. Bu, onlara hem daha bilinçli ve çevreye duyarlı satın alma kararları verdikleri hem de iklim değişikliğiyle mücadelede proaktif bir adım attıkları konusunda güvence verecek” diye sözlerini tamamladı.

#Lenzing #VEOCEL #elyaf #nonwoven #iklim dostu #karbon ayak izi #inovasyon #Jürgen Eizinger #doğa dostu çözümler #tekstil #CarbonNeutral®