Ortak çözüm üretim…

Spread the love

Avrupa ve çevremizde yaşanan ekonomik daralmalara rağmen Türk ekonomisinin pozitif ivme kazanması, son derece
sevindirici bir gelişme. Madalyonun arka tarafında ise, Türkiye’nin ‘yumuşak karnı’ cari açığı tetikleyen ithalatın yüksek düzeyde olduğunu görüyoruz.
İthalatı ve cari açığı azaltmak tek başına devletin yapabileceği bir şey değil. Bu konuda mutlaka devlet-özel, sektör-tüketici işbirliğiyle hareket edilmeli. Türkiye’de cari açık sorununun çözümünde etkili araçlardan birisi de israftan kaçınma, tasarruf açığını azaltmaktır. Gerek Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, gerekse TEMSAD Başkanı Adil Nalbant, çözümün üretim ve
imalat sanayinin gelişmesinde görüyorlar. İhracatımız ile ithalatımız arasındaki farkı azaltmak için ihracatta katma değer veren ve sıfırdan başlayan yatırımlara ağırlık vermemiz gerekiyor. Umarız önümüzdeki günlerde açıklanacak olan yeni teşvik sistemi bu konuları da kapsar.