Pandemide teknik tekstillerin önemi

Spread the love

Medikal tekstillerden otomotiv sektörüne, savunma sanayiden jeotekstil ürünlerine, kompozit malzemelerden akıllı tekstillere kadar çok geniş bir alanda hayatımızda yer alan teknik tekstiller, pandemi sürecinde öne çıktı. Salgın döneminde sektörün stratejik önemi bir kez daha anlaşılmış oldu. Hammadde temininde yurtdışına bağlı olmayan sektör, pandemi sınavından başarıyla çıkmayı bildi. Teknik tekstil sektörü nanoteknolojik, kirlenmeyen, nefes alan, ısı tutan tekstil ürünleri üretmenin yanında; otomotiv tekstilleri, inşaat, tarım gibi alanlarda da diğer sektörlere kolaylaştırıcı çözümler sunuyor. Teknik tekstil sektörü, gerek üretim sürecinde oluşturulan katma değer ve ihracat gelirleri içindeki yüksek payı nedeniyle ekonomik kalkınma sürecinde önemli yer almaktadır. Teknik tekstiller artık sadece birkaç gelişmiş ülkenin endüstrisi değil, küresel bir endüstri haline gelmiştir. Teknik tekstiller yeni ürünlerin keşfi, yeni ihtiyaçları karşılaması ve geleneksel ürün ve malzemelerin yerine ikame edilmesi nedeniyle, büyük potansiyel arz etmektedir.

Sürdürülebilirlik…

Azalan doğal kaynaklar, artan dünya nüfusu, kaynakların etkin kullanımını tüm sanayi kollarında önemli bir hale getirdi. Teknolojik, ekolojik ve sosyal değişimler, ihtiyaç normlarında da değişim meydana getirdi ve endüstrilerin sürdürülebilir, çevreci stratejilere yönelmesi gerekliliği ortaya çıkardı. Dünya üzerindeki hayat ancak bize sunulan imkanlar dahilinde mümkün olabilir. Dünya üzerinde sahip olduğumuz her türlü ihtiyacımızı bize sunulan doğal kaynaklar ve bunların oluşturduğu zincir sayesinde karşılayabiliyoruz. Bu zincirdeki herhangi bir halkanın eksikliği veya yok olması tüm dengeleri alt üst edebilir. Çözüm ise insanın hayat kalitesinin artması için çalışılan sistemde, kaynakların korunduğu bir ekonomik yapıya geçişi sağlamak ve bunu sürdürülebilir kılmaktır. İnsanın en önemli ihtiyaçları olan giysi, aksesuar ve ev tekstili gibi ürünlerin üretimini sağlayan tekstil sektörü de, insan ve çevre sağlığı gözetip sürdürülebilir kalkınmayı da dikkate alarak faaliyetlerine devam etmelidir. Sektörde, hem üretim esnasında kullanılan malzemeler ve kimyasal maddeler hem de doğal kaynakların kullanımı mümkün olduğunca asgari düzeyde olmalıdır. Sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşmayı ve bunu rekabet avantajına dönüştürmeyi başaran şirketler, geleceğin liderleri olarak karşımıza çıkacaklardır.

#pandemi#tekniktekstil#sürdürülebilirlik#doğalkaynak#