Pandeminin hayatımıza etkileri

Spread the love

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen Covid-19 salgını boyunca yavaşlayan ve kimi sektörlerde durma noktasına gelen endüstriyel üretim Haziran ayı itibari ile yeniden başladı. Pandemi, çalışanların büyük bölümünü evden çalışmak zorunda bıraktı. Şirketlerin büyük bir kısmı daha önceden hazırlıklı olmadıkları bu duruma adapte olmak için stratejilerini değiştirmek zorunda kaldı. Covid-19, dünya için adeta yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. İnsanoğlunun tüm alışkanlıkları ve yaşam biçimi yeniden tasarlanmaya başlandı. Çalışanların teknoloji yetkinlikleri ile sosyal yetkinliklerini geliştirmeleri büyük önem kazanacak. Duygusal zeka, yeniden öğrenme, girişimcilik, empati kurma, ileri iletişim ile teknolojiyi kullanma, ileri veri analizi ve teknoloji geliştirme gibi yetkinlikler ön plana çıkacak. Tüm dünya, pandeminin yol açtığı kriz dönemini atlatmaya çalışırken, markalar da stratejilerini yeniden şekillendirme aşamasına geldi. Bu rekabetçi dönemde markaların sosyal ticaret, marka olma, dijital yetenekler, doğaya, insana ve çalışana saygı ile yerli kaynaklara sahip çıkmanın gelecekte var olup olmayacaklarını belirleyecektir. Son dönemlerde dünya genelinde tüketicilerin markalara ve şirketlere bakış açısı değişmekte.

Yeni tüketim alışkanlıkları

İhtiyaçlar ve beklentilerin değişmesiyle birlikte son tüketici fiyat rekabetini bir yana bırakıp hızlı ve iyi hizmet aldığı yeri tercih etmeye başlıyor. Her şeyin yerine yenisi gelebiliyor ancak zamanın geri dönüşünün olmaması tüketici alışkanlığında değişikliğe neden oldu. Geleneksel markalar için artık zaman ürüne katma değer sağlayarak daha fazla fayda oluşturma zamanı. Bu katma değeri oluşturabilen markalar markalaşma yolculuğuna devam ederken, katma değeri sağlayamayanlar kendilerini fiyat rekabetinin odağında bulacaklar. Yeni normal adı verilen bu süreçte, eski alışkanlarımızı yeniden değerlendirip güncellememiz gereken bir dönemdeyiz. Geleneksel ile dijitalin harmanlanmasıyla ortaya çıkacak sonuçlar markaların geleceğini belirleyecek. Hazır giyim sektöründeki paradigma değişikliği pandemiyle birlikte hızlandı. İnsan odaklı ve doğaya duyarlı üretim süreçleri ön plana çıkıyor. Bir bütün olarak sürdürülebilir ve dönüştürülebilir modaya bir yöneliş var. Daha adil ve sürdürülebilir bir dünya için hassasiyetler artmakta. Tüketicilerin gezegene, insanlığa zarar verdiğini düşündüğü markaların kullanımını azaltacaktır.

#pandemi#sürdürülebilir#yenidönem#tüketimalışkanlıkları#