Türk tekstilcilerden Fransa’da sürdürülebilirlik vurgusu

Spread the love

Dünyanın en büyük tekstil fuarlarından ve Paris’te düzenlenen Premiere Vision Fuarı’na  Türkiye 211 firma ile katıldı. İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, “Dünyaya hitap eden bir fuarda İtalya’dan sonra en büyük ikinci katılımcı ülke olduk. Fuar, Türk tekstil sektörü için ayrı bir önem taşıyor. Sürdürülebilir üretim, Ar-Ge ve tasarım kabiliyeti konularında Türkiye’nin oldukça iyi bir kabiliyeti oluştu. Biz de Premiere Vision Fuarı’nda bunu tüm dünyaya duyurmak ve göstermek istedik” dedi.

Tekstil sektörü, Fransa’da düzenlenen dünyanın en büyük tekstil fuarlarından Premiere Vision’da buluştu. Dünyanın çeşitli ülkelerinden 1.310 firmanın yer aldığı fuarda, Türkiye’den 211 firma katıldı. 211 Türk firmasının 145’i kumaş, 11’i aksesuar, 9’u ise iplik, diğerleri ise hazır giyim ve deri firmalarıydı. Türkiye katılım sayısı bakımında ikinci sırada yer alırken, İtalya’dan 304, Fransa’dan ise 162 firma fuarda hazır bulundu. Paris’te Premiere Vision’da değerlendirmelerde bulunan İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, “Türk tekstil sektörümüzü tüm platformlarda tanıtmaya devam ediyoruz. Premiere Vision’da 211 firmamızla ciddi bir tanıtım gerçekleştiriyoruz. Premiere Vision’a yılda 2 kere katılım gösteriyoruz. Fuarda İtalya’dan sonra en büyük ikinci katılımcı olarak yer alıyoruz. Premiere Vision Fuarı dünyaya hitap eden bir fuar niteliğinde. Dünyanın birçok ülkesinden katılımcılar ve ziyaretçiler geliyor. Avrupa ve ABD’deki genel durgunluk fuarı da bir miktar etkiledi.. Ancak sektörümüzün sürdürülebilir ve entegre üretim kabiliyeti bizi birkaç adım öne çıkarıyor” ifadelerini kullandı.

Doğa ı̇le uyumlu üretı̇me öncülük edı̇yoruz

Premiere Vision Fuarı’nın Türk tekstil sektörü için ayrı bir öneminin de olduğuna vurgu yapan Ahmet Öksüz, “Sürdürülebilirlik, Türk tekstil sektörünün mottosu konumunda yer alıyor. Geri dönüşüm, daha az su kullanarak ve doğayla uyumlu üretim yapmak bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Sürdürülebilir ürünler üretme konusunda Türkiye’nin oldukça iyi bir kabiliyeti oluştu. Biz de Premiere Vision Fuarı’nda bunu tüm dünyaya duyurmak ve göstermek istiyoruz. Fuarda ‘İTHİB Trend Alanı’nda sergilediğimiz kumaşlar, sürdürülebilir üretim yapan firmalarımızın kumaş koleksiyonlarından oluşuyor. Doğa ile uyumlu üretim konusunda dünyada bir gidişat var. Biz de buna öncülük ediyoruz.” dedi.

Hedefı̇mı̇z ı̇lk 3’e gı̇rmek

Türk tekstil sektörünün dünyanın en büyük beşinci, AB’nin ise en büyük ikinci tedarikçisi konumunda olduğunu kaydeden Ahmet Öksüz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin genel ihracatı, dünya ihracatından henüz yüzde 1 pay alıyorken, tekstil sektörümüz yüzde 3,5 pay alıyor. Hedefimiz ise dünyanın en büyük ilk 3 ihracatçı ülkesinden biri olmak. Bunun için ihracatımızı 3 milyar dolar daha artırmalı, katma değerli ihracata yönlenmeliyiz. Bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2023 yılının ilk 6 ayında 6 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdik. Yıl sonunda ise 13 milyar dolar değerinde ihracata imza atarak mevcut seviyemizi korumayı hedefliyoruz. Tekstil sektörü olarak önceliğimiz uluslararası rekabette pazar payımızı kaybetmemek ve küresel pazardaki payımızı artırmak. Bu çerçevede Premiere Vision Paris fuarında olduğu gibi etki alanımızı tüm platformlarda genişletiyoruz. Geçtiğimiz günlerde INDITEX Grubu CEO’su Oscar Garcia Maceias’ı ülkemizde ağırlayarak iş birliğimizi artırmaya yönelik girişimlerde bulunduk. Önümüzdeki dönemde de gerek küresel markalarla gerekse uzak pazarlarla ilişkilerimizi artırmaya hızla devam edeceğiz.

Sustainability emphasis from Turkish textile manufacturers in France

Turkey participated in the Premiere Vision Fair held in Paris, one of the largest textile fairs in the world, with 211 companies. İTHİB President Ahmet Öksüz said “We became the second largest participant country after Italy in a fair that appeals to the world. The fair has a special importance for the Turkish textile sector. Turkey has very good capability in sustainable production, R&D and design. We wanted to announce and show this to the whole world at the Premiere Vision fair.”

The textile sector met at Premiere Vision, one of the world’s largest textile fairs held in France. 211 companies from Turkey participated in the fair where 1,310 companies from various countries of the world took part. Of the 211 Turkish companies, 145 were fabric, 11 were accessories, 9 were yarn companies, and the others were ready-made clothing and leather companies.

 

While Turkey ranked second, 304 companies from Italy and 162 companies from France were present at the fair In terms of the number of participants. Istanbul Textile and Raw Materials Exporters’ Association (İTHİB) President Ahmet Öksüz, making evaluations at Premiere Vision in Paris, said “We continue to promote our Turkish textile sector on all platforms. We are making a serious promotion with our 211 companies at Premiere Vision. We participate in Premiere Vision twice a year. We are taking part at the fair as the second largest exhibitor after Italy. Premiere Vision Fair is a fair that appeals to the world. Participants and visitors come from many countries of the world. The general recession in Europe and the USA also affected fair a bit. However, sustainable and integrated production capability of our sector puts us a few steps ahead.

We lead the production in harmony with nature

Ahmet Öksüz emphasizing that Premiere Vision Fair has a special importance for the Turkish textile sector said “Sustainability is the motto of the Turkish textile sector. Recycling, using less water and producing in harmony with nature are among our priorities. Turkey has a very good ability to produce sustainable products. We want to announce and show this to the whole world at the Premiere Vision Fair. The fabrics we exhibited in the “İTHİB Trend Area” at the fair consist of the fabric collections of our companies engaged in sustainable production. There is a trend in the world regarding production in harmony with nature. We are leading the way.”

Our target is to get into the top 3

Ahmet Öksüz noting that the Turkish textile sector is the world’s fifth largest supplier and the EU’s second largest supplier continued his words as follows: “While Turkey’s general export is only 1% of the world’s exports, our textile sector has a 3.5% share. Our target is to be one of the top 3 exporting countries in the world. For this, we should increase our exports by 3 billion dollars more and focus on value-added exports. We are continuing to work for this. In the first 6 months of 2023, we realized about 6 billion dollars of exports. At the end of the year, we aim to maintain our current level by signing exports worth 13 billion dollars. As the textile sector, our priority is not to lose our market share in international competition and to increase our share in the global market. In this context, we are expanding our sphere of influence on all platforms, as in the Premiere Vision Paris fair. Recently, we took initiatives to increase our cooperation by hosting the CEO of INDITEX Group, Oscar Garcia Maceias, in our country. In the next period, we will continue to increase our relations with both global brands and distant markets.