Yöresel dokumalara yeni dokunuşlar

Spread the love

Anadolu’nun yöresel dokumalarını ilk kez bir araya getirerek geçmişi asırları aşan dokuma hafızasını gün yüzüne çıkaran ‘Türkiye Dokuma Atlası’ sergisi İstanbul Tophane-i Amire’de kapılarını açtı. Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Türkiye Dokuma Atlası Projesi, Türkiye’nin geleneksel dokumalarına yeniden hayat verme ve onları uluslararası alanda tanıtma amacını taşıyor.

Olgunlaşma Enstitülerinin yenilenme çalışmalarının bir ürünü olarak hazırlanan “Türkiye Dokuma Atlası Projesi”, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Sabancı Beylerbeyi Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yürütülüyor. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin destekleri, Marmara Üniversitesi’nin katkılarıyla yürütülen projeye, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ticaret Bakanlığı da destek veriyor. Koordinatörlüğünü Ayşe Dizman, küratörlüğünü de Güneş Güner’in yaptığı sergide, bölgesel rotalar izlenerek Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden bir araya getirilen 140’ı aşkın dokuma türü yer alıyor. Ayrıca koleksiyoner Yusuf İyilik’in koleksiyonundaki Osmanlı Kumaşları’ndan parçalar da bulunuyor.

Kültürel mirası geleceğe taşımada önemli bir misyon

Geleneksel sanatları, özüne sadık kalarak, modern tasarımlarla buluşturmanın Türkiye Dokuma Atlası Projesinin vizyonunu oluşturduğunu vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Türkiye’de yaklaşık 24 tane Olgunlaşma Enstitülülerimiz var. Bu enstitülülerin hedefi bulundukları ilde farklı medeniyetlerin bu topraklardaki izlerini takip ederek, yeniden hayata kavuşturmak, yeni formlarla zenginleştirerek vatandaşımızın kullanımına eriştirmek. Bugün Türkiye’nin Dokuma Atlası da aynen bu olgunlaşma enstitülerimizin bu misyonundan bu vizyonundan yola çıkarak Türkiye’nin dört bir noktasındaki dokuma ile ilgili kumaşlarından tekniklerine kadar tüm müktesebatı bir araya getirip vatandaşlarımızın görmesine ve bu kültürel mirasın geleceğe taşınmasıyla ilgili çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. Sadece dokuma tekstil alanında değil diğer tüm alanlarda onları bir taraftan yaşatarak günümüze taşıyarak bir taraftan da yeni formlarla günlük yaşama enjekte ederek ne kadar geleceğe taşıyabilirsek 21. yüzyılda kimlikli bir ülke olarak ayakta kalma bölgesinde iddia sahibi olma, dünyada sözü geçen bir ülke olma yolunda da o kadar ilerlemiş oluruz” dedi.

Türkiye Dokuma Atlası Sergisi’nin İstanbul açılışında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren TİM Başkanı İsmail Gülle, “Anadolu coğrafyamızın en nadide kültürel hazinelerinden biri konumundaki dokuma kültürü, köklü Türk tekstil tarihîmizin tasarım ve üretim gücünü gözler önüne sermektedir. Bu tarihî mirasın gün yüzüne çıkarılarak korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması noktasında, Türkiye’nin Dokuma Atlası Projesi bir milattır. Zengin tasarım gücüne sahip dokuma kültürümüz, proje ile birlikte aslına uygun olarak yaşayacak ve yaşatacak; aynı zamanda ülkemizi markalaştırılarak, küresel ölçekte Türkiye’nin katma değerli ihracat artışına destek sağlayacaktır. İhracat ailesi olarak bizler de, ecdadımızın izinde, değerlerimizi geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm değerlerimize el birliği ile sahip çıkarak ihracatla yükselen ekonomimizi çok daha ilerilere taşıyabileceğimize yürekten inanıyorum. Bu minvalde, Türkiye Dokuma Atlası Projesi oldukça değerli.” diye konuştu.

Türkiye dokuma atlasını tüm dünyaya tanıtacak

Türk tekstil sektörünün yıllık 13 milyar dolarlık ihracat başarısını kültürel mirastan beslenen güçten aldığını vurgulayan İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, “Türkiye Dokuma Atlası” projesiyle sadece oluşturulan enstalasyonlarla geçmişe ışık tutmuyoruz. Aynı zamanda kaybolmaya yüz tutan geleneksel dokuma kültürümüzün korunarak yaşatılmasını ve bu kültürel birikimimizin geleceğe aktarılmasını amaçlıyoruz. Bu çerçevede yakın zaman önce Dokuma Atlası Projemizin çıktılarını, dünyanın en prestijli kumaş fuarlarından biri olan Premiere Vision Paris’te ve Dubai Expo Türkiye pavilyonunda uluslararası kamuoyu ile paylaştık. Önümüzdeki dönemde de Türkiye Dokuma Atlası Projesini başta ABD olmak üzere tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Çünkü bu projenin paydaşlarından biri olarak; geçmişle gelecek arasında kurulan bu köprüde rol oynamak ve bu tarihi mirasın küresel ölçekte bilinirliğini artırmak, birliğimiz ve sektörümüz adına paha biçilemez öneme sahiptir” dedi.

 

New touches to local weavings

The “Turkish Weaving Atlas” exhibition brought together Anatolia’s local weavings for the first time and unearthed the weaving memory of which history exceeds centuries, opened its doors in Istanbul Tophane-i Amire after Ankara Presidency Exhibition Hall. Carried out under the auspices of the President’s wife Emine Erdoğan, the Turkey Weaving Atlas Project, aims to revive the traditional weavings of Turkey and to promote them in the international arena.

The “Turkish Weaving Atlas Project”, prepared as a product of the renewal efforts of the Advanced Technical Institutes, is being carried out by the Istanbul Sabancı Beylerbeyi Advanced Technical Institute, affiliated to the Ministry of National Education’s General Directorate of Lifelong Learning. Turkish Exporters Assembly and the Ministry of Trade, too, have been supporting the project, carried out with the support of Istanbul Textile and Raw Materials Exporters’ Association and the support of Marmara University. More than 140 weaving types that nave been brought together from various regions of Turkey by tracking regional routes has been taking place in the exhibition that is coordinated by Ayşe Dizman and curated by Güneş Güner. There are also pieces from Ottoman Fabrics in the collection of the collector Yusuf İyilik.

An important mission for carrying cultural heritage to the future

Minister of National Education Mahmut Özer emphasizing that fact that the traditional handcrafts are brought together with modern designs by keeping their souls makes vision of Turkey Weaving Atlas Project, said “We have about 24 Advanced Technical Institutes in Turkey. The aim of these institutes is to follow the traces of different civilizations on these lands in the province they are in, to bring them back to life, and to make them accessible to our citizens by enriching them with new forms. Today, Turkey Weaving Atlas, by starting from this mission and this vision of our Advanced Technical Institutes, also carries out a very important mission that is related to bringing the legal acquis from weaving-related fabrics to techniques in all four corners of Turkey together and letting our citizens to see and carrying this cultural heritage to the future. The more we can carry them to the future both by keeping them alive and carrying to the present, and including them into the daily life with the new forms not only in the field of woven textiles but also in all other fields, the further we will move for surviving as a country with an identity, having a claim in its region, and becoming a prominent country in the world in the 21st century.”

TİM President İsmail Gülle expressing his happiness for being at the opening of the Turkey Weaving Atlas Exhibition in Istanbul, said “The weaving culture, one of the most precious cultural treasures of our Anatolian geography, reveals the design and production power of our deep-rooted Turkish textile history. Turkey Weaving Atlas Project is a milestone at the point of unearthing, protecting and transferring this historical heritage to future generations. Our weaving culture, having a rich design power, will live and sustain faithfully with the project, and at the same time will support Turkey’s value-added export increase on a global scale by branding our country. We as the export family are working hard to carry our values to the future in the footsteps of our ancestors. I sincerely believe that we can carry our economy, which is rising with exports, to further by protecting all our values together. In this respect, Turkey Weaving Atlas Project is quite valuable.”

It will introduce Turkey weaving atlas to the whole world

Istanbul Textile and Raw Materials Exporters’ Association (İTHİB) President Ahmet Öksüz emphasizing that the Turkish textile industry gets its strength from the power fed by cultural heritage for annual export success of 13 billion dollars, said “We not only enlighten on the past with the installations formed with the ‘Turkey Weaving Atlas’ project. But also aim to preserve our traditional weaving culture, fading into oblivion, and to transfer this cultural accumulation to the future. In this context, we recently shared the outputs of our Weaving Atlas Project with the international public at Premiere Vision Paris, one of the most prestigious fabric fairs in the world, and at Dubai Expo Turkey pavilion. In the next period, we will continue to announce the Turkey Weaving Atlas Project to the whole world, especially to the USA. Because as one of the stakeholders of this project; it is invaluable for our association and sector to play a role at this bridge established between the past and future and to increase the awareness of this historical heritage on a global scale.

#Türkiyedokumaatlası #dokuma #tanıtım #Türkiye #tasarım #üretim #kültür #geleneksel